"command troops" — Słownik kolokacji angielskich

command troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wojsko polecenia
  1. command czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had seen him command troops of men, send them into battle, fight for his life.