"send troops" — Słownik kolokacji angielskich

send troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wojsko
  1. send czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then 500 troops were sent in to take control over the area.