Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send troops" — Słownik kolokacji angielskich

send troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wojsko
  1. send czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then 500 troops were sent in to take control over the area.

powered by  eTutor logo