ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"send money" — Słownik kolokacji angielskich

send money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pieniądze
  1. send czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a long time, my people sent me money to come home.

    Podobne kolokacje: