"command attention" — Słownik kolokacji angielskich

command attention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwaga polecenia
  1. command czasownik + attention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The story never has a chance to command attention, though.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo