"zarządzać czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarządzać czymś" po polsku

czasownik
 1. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 2. manage ****
 3. direct ****
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. officer , ****
 5. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 6. administer ** , także: administrate
 7. govern **
 8. decree *
 9. steward
 10. ordain

zarządzać czymś

czasownik
 1. govern something **
  • rządzić czymś, zarządzać czymś
   influence something, regulate something
   My wife governs our budget. (Moja żona zarządza naszym budżetem.)
 1. administer something **  
 2. be in command
 1. be in charge of something
  • być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś, dowodzić czymś (np. zespołem podwładnych)
   I'm in charge of this company. (Ja zarządzam tą firmą.)
   I'm in charge of the investigation, and I found the suspect. (Dowodzę śledztwem i znalazłem podejrzanego.)

Powiązane zwroty — "zarządzać czymś"

rzeczownik
rząd = government , także: govt , także: gov +11 znaczeń
zarząd = management +11 znaczeń
zarządca = director , także: directer dawne użycie +5 znaczeń
zarządzanie = governance +7 znaczeń
zarządzenie = fiat +1 znaczenie
czasownik
idiom
rządzić = be in the saddle +1 znaczenie
phrasal verb