PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"direct" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "direct" po angielsku

direct ****

przymiotnik
 1. bezpośredni (bez udziału osób trzecich)
  She is in direct contact with her clients. (Ona jest w bezpośrednim kontakcie ze swoimi klientami.)
  przeciwieństwo: indirect
 2. bezpośredni (z niczym pomiędzy)
  A direct result of our talk was that he decided to come. (Bezpośrednim efektem naszej rozmowy było to, że on zdecydował się przyjść.)
  There seems to be a direct link between sunbathing and skin cancer. (Wygląda na to, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy opalaniem i rakiem skóry.)
 3. bezpośredni, prosty (np. bez przesiadek, bez zmian kierunku)
  I would like to book a direct flight to Barcelona. (Chciałbym zarezerwować bezpośredni lot do Barcelony.)
  Is there a direct train to Berlin? (Czy jest bezpośredni pociąg do Berlina?)
  I want you to go home by the most direct route. (Chcę, żebyś poszła do domu najbardziej prostą drogą.)
  przeciwieństwo: indirect
 4. dokładny, całkowity, absolutny, zupełny
  He is a direct opposite of his father. (On jest całkowitym przeciwieństwem swojego ojca.)
 5. bezpośredni, otwarty (o osobie)
  I am a direct person. I always say what I think. (Jestem osobą bezpośrednią. Zawsze mówię to, co myślę.)
  She is direct and doesn't avoid confrontations. (Ona jest otwartą osobą i nie unika konfrontacji.)
  Can you try to be more direct? (Czy możesz spróbować być bardziej bezpośredni?)
  link synonim: plainspoken
 6. jasny, niewymijający, bezpośredni (np. odpowiedź)
  Can you give me a direct answer? (Czy możesz dać mi jasną odpowiedź?)
  przeciwieństwo: indirect
 7. dokładny (np. cytat, wypowiedź)
  Is this a direct quote? (Czy to jest dokładny cytat?)
czasownik
 1. wskazywać drogę, kierować (np. gdzieś, do celu) [przechodni]
  I was directed to room 206. (Zostałem skierowany do pokoju 206.)
  We direct our products to people who love skiing. (Kierujemy nasze produkty do ludzi, którzy uwielbiają jazdę na nartach.)
  A guide directed our attention at the old tower. (Przewodnik skierował naszą uwagę na starą wieżę.)
  He directed company to the highest income in the history. (Ona pokierował firmą do najwyższych zysków w historii.)
  link synonim: channel
 2. kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
  I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
  A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
  You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 3. reżyserować (np. film, sztukę) [przechodni/nieprzechodni]
  Is it difficult to direct a play? (Czy reżyserowanie sztuki jest trudne?)
  He directed a movie based on a novel. (On wyreżyserował film na podstawie powieści.)
przysłówek
 1. bezpośrednio, bez przerw (bez zmiany kierunku)
  Does this bus go direct to Berlin? (Czy ten autobus jedzie bezpośrednio do Berlina?)
  Can you drive me direct to the airport? (Czy możesz mnie zawieść bezpośrednio na lotnisko?)
  link synonim: directly
 2. bezpośrednio, wprost (bez pośredników)
  I want to buy it direct from them. (Chcę to kupić bezpośrednio od nich.)
  I buy eggs direct from a farmer. (Kupuję jajka bezpośrednio od rolnika.)
  link synonim: directly
czasownik
 1. pokierować kogoś ku czemuś, pokierować kogoś do czegoś
  Can you direct me to the nearest police station? (Czy możesz mnie pokierować do najbliższego posterunku policji?)
  Tom directed her to the motorway. (Tom pokierował ją do autostrady.)

Powiązane zwroty — "direct"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
kolokacje