"wskazywać drogę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskazywać drogę" po polsku

wskazywać drogę

czasownik
 1. direct ****
  • wskazywać drogę, kierować (np. gdzieś, do celu) [przechodni]
   I was directed to room 206. (Zostałem skierowany do pokoju 206.)
   We direct our products to people who love skiing. (Kierujemy nasze produkty do ludzi, którzy uwielbiają jazdę na nartach.)
   A guide directed our attention at the old tower. (Przewodnik skierował naszą uwagę na starą wieżę.)
   He directed company to the highest income in the history. (Ona pokierował firmą do najwyższych zysków w historii.)
   link synonim: channel
idiom
 1. lead the way
  • prowadzić, wskazywać drogę
   Lead the way, I've never been here before. (Prowadź, nigdy wcześniej tu nie byłem.)
   I got lost; I have to ask someone to lead the way. (Zgubiłem się; muszę poprosić kogoś, żeby wskazał mi drogę.)

"wskazywać drogę" — Słownik kolokacji angielskich

lead the way kolokacja
 1. lead czasownik + way rzeczownik = prowadzić, wskazywać drogę
  Zwykła kolokacja

  He led the way in by three miles or so.

  Podobne kolokacje: