Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"lead protests" — Słownik kolokacji angielskich

lead protests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): protesty wiodące
  1. lead czasownik + protest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When night falls, some of them even lead protests with their children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo