BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"ignore one's protests" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ignorować czyjś protesty
  1. ignore czasownik + protest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He ignored my protest and held out a hand to help me up from the bench.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo