Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ignore advice" — Słownik kolokacji angielskich

ignore advice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zignoruj radę
  1. ignore czasownik + advice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He ignored the advice and decided to go on with the show.

powered by  eTutor logo