PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"give advice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give advice" po angielsku

czasownik
 1. dać komuś radę, udzielić komuś porady, udzielić komuś rady
  Could you give me advice on this subject? (Czy mógłbyś udzielić mi rady na ten temat?)
  Let me give you some advice. (Pozwól, że dam ci radę.)

"give advice" — Słownik kolokacji angielskich

give advice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udziel rady
 1. give czasownik + advice rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I want to give you some advice before the police get here.

  Podobne kolokacje: