MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"ignore warnings" — Słownik kolokacji angielskich

ignore warnings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekceważ przestrogi
  1. ignore czasownik + warning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think we can ignore her warning because you came down here with so many people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo