"ignore emigration" — Słownik kolokacji angielskich

ignore emigration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zignoruj emigrację
  1. ignore czasownik + emigration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Ignoring immigration and emigration, the population of Swiss citizens remained the same as did the foreign population.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo