"zupełny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zupełny" po polsku

zupełny

przymiotnik
 1. total ****
  • całkowity, zupełny, totalny
   Their new product turned out to be a total disaster. (Ich nowy produkt okazał się totalną katastrofą.)
   We estimated the total cost. (Oszacowaliśmy całkowity koszt.)
   link synonimy: overall, complete
 2. absolute **
  • absolutny, całkowity, zupełny
   The story I'm about to tell you is an absolute truth. (Historia, którą chcę ci opowiedzieć, jest całkowitą prawdą.)
   Anything you tell me will be in absolute confidence. (Wszystko co pan mi powie, będzie w absolutnym zaufaniu.)
   You have to show her your absolute obedience. (Musisz jej pokazać swoje całkowite posłuszeństwo.)
 3. direct ****
 4. palpable
 5. profound **
  • całkowity, zupełny
   You earned my profound respect. (Zasłużyłeś na mój całkowity szacunek.)
 6. ripe *
 7. arrant

powered by  eTutor logo