"specifically directed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie kierować
  1. direct czasownik + specifically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "Many of us felt that this law was directed specifically at them."