MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"specifically designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie zaprojektować
  1. design czasownik + specifically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The $700 computer was designed specifically for the education market.

powered by  eTutor logo