MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"designed primarily" — Słownik kolokacji angielskich

designed primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany pierwotnie
  1. design czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It is primarily designed for studio use, but can also be used in the field.

powered by  eTutor logo