TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dokładny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokładny" po polsku

dokładny

przymiotnik
 1. accurate **
  • dokładny, precyzyjny, akuratny
   It's not an accurate description. (To nie jest dokładny opis.)
   She is very accurate in her calculations. (Ona jest bardzo dokładna w swoich wyliczeniach.)
   Did you give her accurate directions? (Czy dałeś jej dokładne instrukcje?)
   link synonimy: precise, exact
   przeciwieństwo: inaccurate
 2. detailed **
  • dokładny, szczegółowy (np. opis)
   Jane prepared a detailed report. (Jane przygotowała szczegółowy raport.)
   You can find a detailed description on page 24. (Dokładny opis możesz znaleźć na 24 stronie.)
   How detailed should this project be? (Jak szczegółowy powinien być ten projekt?)
   link synonim: thorough
 3. exact **
  • dokładny
   Tell me the exact date. (Powiedz mi dokładną datę.)
   At that exact moment, I sneezed unexpectedly. (Dokładnie w tamtym momencie, nieoczekiwanie kichnąłem.)
   link synonimy: accurate, precise
  • dokładny, całkowicie poprawny
   I gave the exact answer. (Podałam dokładną odpowiedź.)
   Can you tell me the exact time? (Czy możesz podać mi dokładną godzinę?)
   zobacz także: correct
 4. precise **
  • precyzyjny, dokładny
   Remember, be precise! (Pamiętaj, bądź dokładny!)
   He's a precise and fast worker. (On jest dokładnym i szybkim pracownikiem.)
   link synonimy: accurate, exact
   przeciwieństwa: indefinite, vague
 5. thorough , * , także: thoro potocznie
  • gruntowny, dokładny
   complete, careful, detailed
   We'd better go take a thorough look around. (Powinniśmy iść dokładnie się rozejrzeć.)
   This is a very thorough analysis. (To jest bardzo dokładna analiza.)
   My car needs a thorough check-up. (Mój samochód potrzebuje gruntownego przeglądu.)
   link synonim: detailed
 6. strict **
  • dokładny, ścisły
   I'm on a strict diet. (Jestem na ścisłej diecie.)
   She gave us strict instructions. (Ona dała nam dokładne instrukcje.)
   I can't give you strict clues, you have to find them on your own. (Nie mogę ci podać dokładnych wskazówek, musisz sam je znaleźć.)
   link synonimy: accurate, scrupulous
   przeciwieństwo: flexible
   zobacz także: illiberal, narrow
 7. close , ****
  • baczny, dokładny, uważny (np. o spojrzeniu na coś)
   My mother gave me a close look. (Moja mama rzuciła mi uważne spojrzenie.)
 8. direct ****
  • dokładny, całkowity, absolutny, zupełny
   He is a direct opposite of his father. (On jest całkowitym przeciwieństwem swojego ojca.)
  • dokładny (np. cytat, wypowiedź)
   Is this a direct quote? (Czy to jest dokładny cytat?)
 9. definite *
 10. faithful *  
 11. rigorous *
  • dokładny, ścisły
   extremely thorough and careful
 12. meticulous
 13. prompt **
 14. scrupulous
 15. searching
 16. thoroughgoing
 17. dead-on
 18. copybook
 19. scrutinous
 20. deep-dyed
 21. white-glove
 22. precision *
 23. embracing
 24. straight-out