"narrow" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "narrow" po angielsku

narrow , ***

obrazek do "narrow" po polsku Narrow Suspension Bridge and Cinque Terre Trail | The World Is a ...
przymiotnik
Stopniowanie: narrower stopień wyższy, more narrow stopień wyższy, the narrowest stopień najwyższy, the most narrow stopień najwyższy
 1. wąski
  We climbed the narrow steps. (Weszliśmy na górę po wąskich schodach.)
  My bed is very uncomfortable - it's hard and narrow. (Moje łóżko jest bardzo niewygodne - jest twarde i wąskie.)
  This bridge is very narrow. (Ten most jest bardzo wąski.)
  przeciwieństwo: wide
 2. ograniczony, ciasny, zawężony
  He has a narrow mind. (On ma ograniczony umysł.)
  She can't comprehend that with her narrow mind. (Ona nie może tego pojąć swoim zawężonym umysłem.)
  We have a narrow number of tickets for the concert. (Mamy ograniczoną liczbę biletów na koncert.)
  There is a narrow number of seats. (Jest ograniczona liczba miejsc.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

narrow , ***

czasownik
 1. zwężać (np. oczy) [przechodni]
  I narrowed my eyes when I heard his words. (Zwęziłem oczy, kiedy usłyszałem jego słowa.)
  The light was so dazzling that he narrowed his eyes. (Światło było tak rażące, że on zwęził oczy.)
 2. zwężać się, zacieśniać się [nieprzechodni]
  The river narrows a little here. (Rzeka zwęża się nieco w tym miejscu.)
  Be careful and stay close to me, the path is narrowing. (Bądź ostrożny i trzymaj się blisko mnie, ścieżka się zwęża.)
 3. zmniejszać, zmniejszać się [przechodni/nieprzechodni]
  We need to narrow the gap between the classes. (Musimy zmniejszyć przepaść pomiędzy klasami.)

Powiązane zwroty — "narrow"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
kolokacje

powered by  eTutor logo