BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"strict" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strict" po angielsku

strict **

przymiotnik
 1. surowy, wymagający, rygorystyczny
  expecting people to obey rules
  Her parents are very strict. (Jej rodzice są bardzo surowi.)
  My English teacher is strict. (Mój nauczyciel angielskiego jest wymagający.)
  I am strict because I love you. (Jestem surowy, ponieważ cię kocham.)
  przeciwieństwo: lax
 2. dokładny, ścisły
  I'm on a strict diet. (Jestem na ścisłej diecie.)
  She gave us strict instructions. (Ona dała nam dokładne instrukcje.)
  I can't give you strict clues, you have to find them on your own. (Nie mogę ci podać dokładnych wskazówek, musisz sam je znaleźć.)
  link synonimy: accurate, scrupulous
  przeciwieństwo: flexible
  zobacz także: illiberal, narrow
 3. nieelastyczny
  His working hours are strict. (Jego godziny pracy są nieelastyczne.)
  His schedule is really strict. (Jego harmonogram jest naprawdę napięty.)
  przeciwieństwo: flexible
 4. bezwzględny, wierny
 5. ścisły (np. dieta)
  If you want to lose weight, you have to be on a strict diet. (Jeśli chcesz schudnąć, musisz być na ścisłej diecie.)
  You mustn't eat any sweets on a strict diet. (Nie wolno ci jeść żadnych słodyczy na ścisłej diecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo