PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"na czas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na czas" po polsku

na czas

przysłówek
 1. in time ***
  • na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
   You're just in time! (Jesteś idealnie w porę!)
   I didn't see the danger in time. (Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa.)
   I promise I will arrive in time for your grandmother's birthday. (Obiecuję, że przyjadę w porę na urodziny twojej babci.)
   Wyrażenie "in time" jest stosowane w sytuacjach, gdy coś się zdarzy lub zostanie wykonane przed ostatecznym terminem lub wystarczająco wcześnie by zdążyć zrobić coś innego.
   link synonim: soon enough
   important nie mylić z: on time
 2. on time *
  • na czas (punktualnie)
   We're right on time. (Jesteśmy dokładnie na czas.)
   She didn't show up on time. (Ona nie pojawiła się na czas.)
   I'll start early, so I'll be sure to finish on time. (Zacznę wcześnie, żeby być pewnym że skończę na czas.)
   I will be there on time, I promise. (Będę tam na czas, obiecuję.)
   Carl is never on time. (Carl nigdy nie jest na czas.)
   important nie mylić z: in time
 3. on schedule , according to schedule
 4. on target
przymiotnik
 1. prompt **
 1. for a while , for a bit  
  I want you to get out of town for a while. (Chcę, żebyś wyjechał z miasta na jakiś czas.)
  Let's forget about our problems for a while. (Zapomnijmy na jakiś czas o naszych problemach.)
czasownik
 1. mothball
 1. have time for something  
  I don't have time for that! (Nie mam na to czasu!)
  Do you have time for a cup of coffee? (Masz czas na filiżankę kawy?)
  We don't have time for childish jokes. (Nie mamy czasu na dziecinne żarty.)
czasownik
 1. be able to afford something , can afford something *

Powiązane zwroty — "na czas"

czasownik
wystarczać (na jakiś czas) = last
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
wypożyczyć (coś na krótki czas, np. samochód, pokój) = hire BrE , rent AmE
spędzać (czas na robieniu czegoś) = fill
wyznaczać (czas lub środki na coś) = assign
wyznaczyć (czas lub środki na coś) = reassign
rzeczownik
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność) = session
studia (czas nauki na uniwersytecie) = school , także: skool potocznie
praca (czas spędzony na danej czynności) = stint
wakacje (czas wolny od nauki na uczelniach) = vacation
wynajem (za pieniądze, na krótki czas ) = hire
zmiana (np. na czas letni) = changeover , switchover AmE
areszt (czas spędzony w więzieniu w oczekiwaniu na proces) = remand
idiom
inne
phrasal verb
iść na coś (np. czas, pieniądze na badania) = go into something
inne
przysłówek
przymiotnik

"na czas" — Słownik kolokacji angielskich

on schedule kolokacja
 1. on przyimek + schedule rzeczownik = zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem, na czas
  Bardzo silna kolokacja

  We'd play 142 games with only one day off on the schedule.

on target kolokacja
 1. on przyimek + target rzeczownik = na czas, w terminie
  Bardzo silna kolokacja

  I'm not going to say the television was on target.

  Podobne kolokacje:
in time kolokacja
 1. in przyimek + time rzeczownik = na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
  Bardzo silna kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje:
on time kolokacja
 1. on przyimek + time rzeczownik = na czas (punktualnie)
  Bardzo silna kolokacja

  He wrote four books on his time in the company.

  Podobne kolokacje:
in Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czas
 1. in przyimek + time rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje:
on Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: on time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czas
 1. on przyimek + time rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He wrote four books on his time in the company.

  Podobne kolokacje:
to time kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czas
 1. to przyimek + time rzeczownik
  Silna kolokacja

  Could he ever get back to his own body and time?

  Podobne kolokacje:
to Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czas
 1. to przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Could he ever get back to his own body and time?

  Podobne kolokacje:
in TIME kolokacja
Popularniejsza odmiana: in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czas
 1. in przyimek + time rzeczownik
  Luźna kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje: