"of one's schedule" — Słownik kolokacji angielskich

of one's schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś harmonogram
  1. of przyimek + schedule rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Have a look at the first day of the new schedule here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo