"na pewien czas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na pewien czas" po polsku

na pewien czas

 1. for a time  
  I would like to park here just for a time. (Chciałbym tu zaparkować tylko na pewien czas.)
  She told me that it is just for a time. (Powiedziała mi, że to tylko na pewien czas.)

"na pewien czas" — Słownik kolokacji angielskich

for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the time
 1. for przyimek + time rzeczownik = na pewien czas
  Zwykła kolokacja

  I want to thank all three of you for your time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo