"make it" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make it" po angielsku

make it *****

idiom
 1. dać radę (np. dotrzeć gdzieś na czas)
  "Do you want to go shopping with me tonight?" "Sorry, I can't make it. I'm sick." ("Czy chcesz pójść ze mną dzisiaj wieczorem na zakupy?" "Przepraszam, nie dam rady. Jestem chory.")
  I thought I would be able to do it on my own but now I see I can't make it. (Myślałem, że będę w stanie sam to zrobić, ale teraz widzę, że nie dam rady.)
 2. zdążyć, zrobić na czas, wyrobić się
  I've made it for the second bus. (Zdążyłem na drugi autobus.)
  I'm sorry but I won't make it, you have to start without me. (Przepraszam ale nie zdążę, musicie zacząć beze mnie.)
 3. odnieść sukces
  She made it in Hollywood in 1927. (Ona odniosła sukces w Hollywoodzie w 1927 roku.)
  I've always known that you would make it! (Zawsze wiedziałem, że odniesiesz sukces!)
 4. być w stanie pójść na umówione spotkanie język mówiony
  I might be a little late but I'll make it. (Mogę się trochę spóźnić, ale będę w stanie przyjść.)
  Sorry boys but I won't make it. (Przepraszam chłopaki, ale nie damy rady przyjść.)
 5. przeżyć (np. po poważnym wypadku, po chorobie) potocznie
  She is very sick but she will make it. (Ona jest bardzo chora, ale przeżyje.)
  Doctors did everything they could but she didn't make it. (Doktorzy zrobili wszystko, co mogli, ale ona nie przeżyła.)
 6. przetrwać (np. trudne doświadczenie życiowe)
  She had some serious problems but she managed to make it. (Ona miała poważne problemy ale udało jej się przetrwać.)
  His father died and he lost his job but he made it somehow. (Jego ojciec umarł, a on stracił pracę, ale jakoś to przetrwał.)
 7. mieć, być u kogoś, pokazywać u kogoś (głównie o godzinie) język mówiony
  What time do you make it? (Którą masz godzinę?)
  I make it twelve past four. (U mnie jest dwanaście po czwartej.)
  I make it two o'clock. (U mnie pokazuje drugą.)
  "How many are there?" "I make it five." ("Ile ich jest?" "U mnie jest pięć.")
obrazek do "make" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: made past tense, made past participle
 1. produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego) [przechodni]
  I'll make us some coffee. (Zrobię nam kawy.)
  This car was made in the Czech Republic. (Ten samochód został wyprodukowany w Republice Czeskiej.)
  It makes no difference. (To nie robi różnicy.)
 2. przygotowywać, sporządzać (np. jedzenie, picie) [przechodni]
  Could you make me some tea? (Mógłbyś zrobić mi herbatę?)
  He made me a rich sandwich. (On przygotował mi pożywną kanapkę.)
 3. powodować [przechodni]
  What made you do that? (Co spowodowało, że to zrobiłeś?)
  He made me regret my decision. (On spowodował, że żałuję swojej decyzji.)
 4. zmuszać (kogoś do zrobienia czegoś) [przechodni]
  Don't make me beg you! (Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał!)
  My parents made me clean my room. (Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.)
  He made me say it. (On zmusił mnie do powiedzenia tego.)
 5. tworzyć [przechodni]
  He made the music to this movie by himself. (On stworzył muzykę do tego filmu sam.)
  He makes costumes and props. (On tworzy kostiumy i rekwizyty.)
  She makes music for other artists. (Ona tworzy muzykę dla innych artystów.)
 6. osiągać [przechodni]
  He made a lot of success and moved to the Canary Islands. (On osiągnął duży sukces i przeprowadził się na Wyspy Kanaryjskie.)
  I've made my success. I can retire now. (Osiągnęłam sukces. Teraz mogę przejść na emeryturę.)
 7. zarobić, dostawać (pieniądze) [przechodni]
  How much money did you make? (Ile pieniędzy zarobiłeś?)
  I'm making money by teaching English. (Zarabiam pieniądze, ucząc angielskiego.)
 8. równać się [przechodni]
  Two plus two makes four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
  3 pairs make 6 items. (3 pary równają się 6 elementom.)
 9. zdobywać (punkty) [przechodni]
  I made ten points for my team. (Zdobyłem dziesięć punktów dla mojej drużyny.)
  Our team didn't make any points and I was blamed for it. (Nasza drużyna nie zdobyła ani jednego punktu i wina została zrzucona na mnie.)
 10. przybywać przestarzale [przechodni]
 11. udoskonalać potocznie [przechodni]
  I made your theory. (Udoskonaliłem twoją teorię.)
  He made the arrangement of the song. (On udoskonalił aranżację piosenki.)
 12. ścielić, usłać (łóżko) [przechodni]
  You'll get ice-cream if you make your bed. (Dostaniesz lody, jeśli pościelisz swoje łóżko.)
  Jimmy, make the bed! (Jimmy, pościel łóżko!)
 13. zostawać, być (kimś) [przechodni]
  I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
  He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
  Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
 14. powodować, robić (np. hałas) [przechodni]
  Who is making so much noise? (Kto robi tyle hałasu?)
 15. czynić (coś jakimś), sprawić (że coś jest jakieś) [przechodni]
  This explanation isn't good. It makes everything more difficult! (To wyjaśnienie nie jest dobre. Sprawia, że wszystko jest jeszcze trudniejsze!)
  Używane z rzeczownikiem i przymiotnikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś czyni kogoś/coś jakimś.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Fiat Planning Word Domination?
rzeczownik
 1. marka samochodu
  What make is your car? (Jakiej marki jest twój samochód?)
rzeczownik
 1. wyrób firmy
  Makes of this company are expensive and of poor quality. (Wyroby tej firmy są drogie i niskiej jakości.)
  Makes of Toyota are the best. (Wyroby Toyoty są najlepsze.)
 2. marka
  What make is your phone? (Jakiej marki jest twój telefon?)

Powiązane zwroty — "make it"

phrasal verb
make up something , make up = tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
make up , make it up potocznie = pogodzić się (np. z przyjacielem)
inne
idiom
rzeczownik
makeup , make-up = makijaż +4 znaczenia
remake = przeróbka (utworu lub filmu), nowa wersja (czegoś), ponowna realizacja
czasownik
inne
wykrzyknik