"dostawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostawać" po polsku

dostawać

obrazek do "get" po polsku
czasownik
 1. get *****
  • dostawać, otrzymywać (coś od kogoś) [przechodni]
   I got it from my father. (Dostałem to od mojego taty.)
   Did you get that address, Tom? (Czy dostałeś ten adres, Tom?)
   She got a letter from her boyfriend. (Ona dostała list od swojego chłopaka.)
   link synonim: receive
 2. receive *****
  • dostawać, otrzymywać (np. list) [przechodni]
   If you want to receive, you also have to give. (Jeżeli chcesz dostawać, musisz też coś dać.)
   I received a letter from your school. (Dostałem list z twojej szkoły.)
   She received a letter from her university. (Ona dostała list ze swojego uniwersytetu.)
   I received an invitation for a charity ball. (Otrzymałem zaproszenie na bal charytatywny.)
   They notified me after they had received news about his death. (Oni powiadomili mnie po tym, jak otrzymali wiadomość o jego śmierci.)
   link synonim: get
 3. make *****
  • zarobić, dostawać (pieniądze) [przechodni]
   How much money did you make? (Ile pieniędzy zarobiłeś?)
   I'm making money by teaching English. (Zarabiam pieniądze, ucząc angielskiego.)
 4. procure
phrasal verb
 1. take something out * , także: take out something **
phrasal verb
 1. come out in something
  • dostawać czegoś (np. wysypki)
   She came out in horrible red spots after drinking set milk. (Ona dostała strasznych czerwonych wyprysków po wypiciu zepsutego mleka.)
czasownik
 1. access ****
  • dostawać się, docierać, zdobywać dostęp, uzyskiwać dostęp (do czegoś, najczęściej w Internecie lub bazie danych) [przechodni]
   You need a password to access this database. (Potrzebujesz hasła, żeby dostać się do tej bazy danych.)
   My computer shows an error message every time I try to access the file. (Mój komputer pokazuje informację o błędzie za każdym razem, kiedy próbuję się dostać do tego pliku.)
phrasal verb
 1. get into something ***
  • dostawać się (na studia, do szkoły)
   She got into the best university in the area. (Ona dostała się do najlepszego uniwersytetu w tym regionie.)
   Jane has been taking extra classes that will help her to get into university. (Jane bierze dodatkowe lekcje, które pomogą jej dostać się na studia.)
   Not every child can get into the chosen school. (Nie każde dziecko może się dostać do wybranej szkoły.)
   He got into a medical school. (On dostał się do szkoły medycznej.)
   I got into an art school. (Dostałam się do szkoły artystycznej.)
   He got into Yale. (On dostał się na Yale.)
   I got into the best university, we have to celebrate this! (Dostałem się na najlepszy uniwersytet, musimy to uczcić!)
 2. break into something *
 3. trickle down

Powiązane zwroty — "dostawać"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
dostawa = delivery +3 znaczenia
inne
inne

powered by  eTutor logo