Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Biznesowy angielski taniej tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przekonywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekonywać" po polsku

przekonywać

obrazek do "encourage" po polsku obrazek do "persuade" po polsku
czasownik
 1. encourage ****
  • zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [przechodni]
   My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
   We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
   The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
   You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
   She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
   przeciwieństwo: discourage
 2. persuade **
  • namawiać, przekonywać, perswadować [przechodni]
   to make somebody do something, to convince
   The estate agent persuaded me to buy this flat. (Agent nieruchomości przekonał mnie, abym kupił to mieszkanie.)
   My family persuaded me to start studying. (Moja rodzina namówiła mnie, abym zaczął studiować.)
   zobacz także: convince
 3. move *****   [przechodni]
  He should go to the party with us, we have to move him. (On powinien iść z nami na imprezę, musimy go przekonać.)
  Show him this photo to move him to go with us. (Pokaż mu to zdjęcie, żeby go przekonać, żeby poszedł z nami.)
 4. sell *****
  • przekonywać, przekonać (np. do nowych pomysłów) [przechodni/nieprzechodni]
   Can you sell me on your idea? (Czy jesteś w stanie przekonać mnie do swojego pomysłu?)
   I wanted to sell my boss a brilliant idea of mine. (Chciałem przekonać mojego szefa do mojego znakomitego pomysłu.)
 5. satisfy **
 6. have *****
 7. get *****
  • przekonywać, zmuszać [przechodni]
   I need to get him to do this my way. (Muszę przekonać go, aby zrobił to po mojemu.)
   She got me to tell her all truth. (Ona zmusiła mnie do powiedzenia jej całej prawdy.)
phrasal verb
 1. make one's case , make out a case
 2. prevail on somebody , prevail upon somebody
phrasal verb
 1. talk somebody around , talk somebody round
 2. reason with somebody
  • przekonywać kogoś, namawiać kogoś
   I can't convince him, maybe you will reason with him. (Nie mogę go przekonać, może ty go namówisz.)
   I wanted to invite her to the cinema today but I couldn't reason with her. (Chciałem zaprosić ją dziś do kina, ale nie mogłem jej przekonać.)
   How can I reason with you? (Jak mogę cię przekonać?)
   It is so hard to reason with you. (Tak ciężko cię przekonać.)
 3. bring somebody around , także: bring around somebody , bring somebody round , także: bring round somebody
 1. prevail on somebody to do something
obrazek do "convince somebody" po polsku Obama tries to convince
czasownik
 1. convince somebody ***
  • przekonać kogoś (np. że coś jest prawdą)
   Your explanation didn't convince me. (Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.)
   Do you really think that this poor excuse will convince her? (Czy naprawdę myślisz, że ta kiepska wymówka ją przekona?)
   He convinced me to go for a walk. (On przekonał mnie do pójścia na spacer.)
phrasal verb
 1. talk somebody over
 2. win somebody over
 3. get round somebody
czasownik
 1. sell somebody something *****  
  He sold me his smile. (On przekonał mnie swym uśmiechem.)
  She sold me her monologue. (Ona przekonała mnie swoim monologiem.)
czasownik
 1. convince ***
  • przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) [przechodni]
   She convinced me to go on a vegetarian diet. (Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.)
   It was hard to convince him not to leave the country. (Ciężko było przekonać go, żeby nie wyjeżdżał z kraju.)
   zobacz także: persuade
czasownik
 1. see *****

"przekonywać" — Słownik kolokacji angielskich

make one's case kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a case
 1. make czasownik + case rzeczownik = przekonywać, udowadniać
  Bardzo silna kolokacja

  Maybe I'm not making my case to the right people.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo