BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zmienić zdanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmienić zdanie" po polsku

zmienić zdanie

phrasal verb
 1. walk back something *
 2. come around * , come round BrE
idiom
 1. change one's mind  
  I haven't changed my mind. (Nie zmieniłem zdania.)
  What changed your mind? (Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie?)
  He's changed his mind and doesn't want to go anymore. (On zmienił zdanie i nie chce już jechać.)
 2. have a change of heart  
czasownik
 1. flip-flop
  • zmienić zdanie, zmienić opinię  AmE potocznie
   Some politicians tend to flip-flop on their policies. (Niektórzy politycy mają tendecję do zmieniania opinii odnośnie swojej polityki.)
 2. budge
 3. reverse oneself    AmE
 1. change someone's mind

Powiązane zwroty — "zmienić zdanie"

czasownik
ugiąć się (zmienić zdanie, przekonania) = swerve
idiom
śpiewać inaczej (zmienić zdanie lub stosunek do czegoś) = sing a different tune , sing a different song
phrasal verb

"zmienić zdanie" — Słownik kolokacji angielskich

change one's mind kolokacja
 1. change czasownik + mind rzeczownik = zmienić zdanie
  Bardzo silna kolokacja

  Two hours later she was beginning to change her mind.

powered by  eTutor logo