ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"change one's mind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "change one's mind" po angielsku

change one's mind

idiom
 1. zmienić zdanie
  I haven't changed my mind. (Nie zmieniłem zdania.)
  What changed your mind? (Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie?)
  He's changed his mind and doesn't want to go anymore. (On zmienił zdanie i nie chce już jechać.)
 1. zmienić kogoś zdanie; sprawić, że ktoś zmienia zdanie
  I was not able to change my mother's mind. (Nie byłem w stanie sprawić, aby moja mama zmieniła zdanie.)

"change one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

change one's mind kolokacja
 1. change czasownik + mind rzeczownik = zmienić zdanie
  Bardzo silna kolokacja

  Two hours later she was beginning to change her mind.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo