"wycofać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofać się" po polsku

wycofać się

phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
  • wycofać się, oddalić się
   When will our soldiers pull out of Afghanistan? (Kiedy nasi żołnierze wycofają się z Afganistanu?)
   They decided to pull out of the negotiations. (Oni zdecydowali się wycofać z negocjacji.)
 3. drop out potocznie *
 4. walk back something *
 5. back off *
 6. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 7. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 8. draw back
  • wycofać się (z robienia czegoś)
   link synonim: withdraw
 9. step off something
 10. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
 11. stand down  
 12. bear back  
 13. bale out
czasownik
 1. retreat **
 2. backtrack
 3. bug out
  • wycofać się (np. podczas akcji wojskowej)
 4. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in

wycofać się, wycofać

czasownik
 1. scratch **
  • wycofać, wycofać się (np. z wyścigu, z zawodów) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   He wanted to take part in the race but right before the start he scratched. (Chciał wziąć udział w wyścigu ale tuż przed startem wycofał się.)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [przechodni]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withdraw **
  • wycofać, wycofywać (produkt z rynku) [przechodni]
   Our company is forced to withdraw all faulty products. (Nasza firma jest zmuszona wycofać wszystkie wadliwe produkty.)
   They will have to withdraw the poisonous pills. (Oni będą musieli wycofać trujące pigułki.)
 3. withhold *
 4. roll back   termin techniczny
czasownik
 1. shrink **
 2. retire ***   [nieprzechodni]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 3. back away *
 4. recede *
 5. back-pedal , backpedal  
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out

"wycofać się" — Słownik kolokacji angielskich

bow out kolokacja
 1. bow czasownik + out particle = wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
  Bardzo silna kolokacja

  You can buy in or bow out at your own level.

  Podobne kolokacje:
opt out kolokacja
 1. opt czasownik + out particle = wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  Usually the benefits win, but some patients do opt out.

  Podobne kolokacje:
drop out kolokacja
 1. drop czasownik + out particle = porzucić coś, zaprzestać czegoś, nie brać w czymś więcej udziału, wycofać się (np. z polityki)
  Bardzo silna kolokacja

  He went to college for two weeks and dropped out.

  Podobne kolokacje:
back off kolokacja
 1. back czasownik + off particle = nie mieszać się, nie wtrącać się, odstąpić, dać spokój, wycofać się
  Bardzo silna kolokacja

  "I had to learn to back off a little bit and let the game come to me sometimes."

  Podobne kolokacje:
back out kolokacja
 1. back czasownik + out particle = wycofać się, rezygnować, spasować
  Bardzo silna kolokacja

  At any time before that, either party can back out.

  Podobne kolokacje:
walk away kolokacja
 1. walk czasownik + away przysłówek = odejść, odchodzić, wycofać się
  Bardzo silna kolokacja

  Once they made the money, then he could walk away.

  Podobne kolokacje:
retreated from kolokacja
Popularniejsza odmiana: retreat from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofać się
 1. retreat czasownik + from przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  How would they retreat from a 10 to a 14 culture?

  Podobne kolokacje: