BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wycofać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofać się" po polsku

wycofać się

phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
  • wycofać się, oddalić się
   When will our soldiers pull out of Afghanistan? (Kiedy nasi żołnierze wycofają się z Afganistanu?)
   They decided to pull out of the negotiations. (Oni zdecydowali się wycofać z negocjacji.)
 3. walk back something *
 4. drop out informal *
  • odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału)
   The team dropped out of the competition. (Drużyna odpadła z zawodów.)
   She broke her arm so she had to drop out of the competition. (Ona złamała rękę, więc musiała wycofać się z konkursu.)
  • wycofać się (np. z polityki)
   He dropped out of politics to take care of his family. (On wycofał się z polityki, by zająć się swoją rodziną.)
 5. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 6. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 7. draw back
  • wycofać się (z robienia czegoś)
   link synonim: withdraw
 8. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
 9. stand down  
 10. bear back  
czasownik
 1. retreat **
 2. backtrack
 3. bug out
  • wycofać się (np. podczas akcji wojskowej)
 4. bale out
 5. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in

wycofać się, wycofać

czasownik
 1. scratch **
  • wycofać, wycofać się (np. z wyścigu, z zawodów) informal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He wanted to take part in the race but right before the start he scratched. (Chciał wziąć udział w wyścigu ale tuż przed startem wycofał się.)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [TRANSITIVE]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withhold *
 3. roll back   technical
czasownik
 1. shrink **
 2. retire ***   [INTRANSITIVE]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 3. back away *
 4. recede *
 5. backpedal  
 6. back-pedal  
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out

"wycofać się" — Słownik kolokacji angielskich

bow out kolokacja
 1. bow czasownik + out particle = wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
  Bardzo silna kolokacja

  You can buy in or bow out at your own level.

  Podobne kolokacje:
opt out kolokacja
 1. opt czasownik + out particle = wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  Usually the benefits win, but some patients do opt out.

  Podobne kolokacje:
drop out kolokacja
 1. drop czasownik + out particle = odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału)
  Bardzo silna kolokacja

  He went to college for two weeks and dropped out.

  Podobne kolokacje:
back out kolokacja
 1. back czasownik + out particle = wycofać się, rezygnować, spasować
  Bardzo silna kolokacja

  At any time before that, either party can back out.

  Podobne kolokacje:
walk away kolokacja
 1. walk czasownik + away przysłówek = odejść, odchodzić, wycofać się
  Bardzo silna kolokacja

  Once they made the money, then he could walk away.

  Podobne kolokacje:
retreated from kolokacja
Popularniejsza odmiana: retreat from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofać się
 1. retreat czasownik + from przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  How would they retreat from a 10 to a 14 culture?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo