ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"withdraw" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "withdraw" po angielsku

withdraw **

czasownik
Formy nieregularne: past tense  withdrew, past participle  withdrawn
 1. wycofywać się (z jakiejś organizacji, z brania udziału w czymś) [przechodni/nieprzechodni]
  Because of the injury, Tom withdrew from the competition. (Z powodu kontuzji Tom wycofał się z zawodów.)
  He didn't stand a chance, so he withdrew from the elections. (On nie miał szans, więc wycofał się z wyborów.)
  He wanted to take part in the manifestation but he had to withdraw. (Chciał wziąć udział w manifestacji, ale musiał się wycofać.)
  link synonim: draw back
 2. wycofywać się (ze wspierania czegoś) [nieprzechodni]
  Our sponsors have withdrawn from the project. (Nasi sponsorzy wycofali się z projektu.)
 3. odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [przechodni]
  Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
  He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
 4. wycofać, wycofywać (produkt z rynku) [przechodni]
  Our company is forced to withdraw all faulty products. (Nasza firma jest zmuszona wycofać wszystkie wadliwe produkty.)
  They will have to withdraw the poisonous pills. (Oni będą musieli wycofać trujące pigułki.)
 5. wycofywać (żołnierzy z jakiegoś miejsca) [przechodni/nieprzechodni]
  We have to withdraw our soldiers from Afghanistan. (Musimy wycofać naszych żołnierzy z Afganistanu.)
  This mission is too dangerous, they have to withdraw the soldiers from this area. (Ta misja jest zbyt niebezpieczna, oni muszą wycofać żołnierzy z tego obszaru.)
 6. wypłacać, wybierać (pieniądze z konta lub bankomatu) [przechodni]
  There's a cash machine over there - I'll go and withdraw some money. (Tam jest bankomat - pójdę i wypłacę trochę pieniędzy.)
  I need to withdraw money from my account because I want to close it. (Muszę wypłacić pieniądze z mojego konta, bo chcę je zamknąć.)
  link synonim: draw
 7. cofać (np. rękę, ramię) [przechodni]
  She reached for my hand but I withdrew it and went out of the room. (Ona sięgnęła po moją rękę, ale ją cofnąłem i wyszedłem z pokoju.)
  Don't withdraw your hand, he only wants to touch you. (Nie cofaj ręki, on tylko chce cię dotknąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "withdraw"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo