BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wycofać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofać" po polsku

wycofać

czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [przechodni]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withdraw **
  • wycofać, wycofywać (produkt z rynku) [przechodni]
   Our company is forced to withdraw all faulty products. (Nasza firma jest zmuszona wycofać wszystkie wadliwe produkty.)
   They will have to withdraw the poisonous pills. (Oni będą musieli wycofać trujące pigułki.)
 3. withhold *
 4. roll back   termin techniczny

wycofać, wycofać się

czasownik
 1. scratch **
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
 3. drop out potocznie *
 4. walk back something *
 5. back off *
 6. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 7. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 8. draw back
 9. step off something
 10. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
 11. stand down  
 12. bear back  
 13. bale out
czasownik
 1. retreat **
 2. backtrack
 3. bug out
 4. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in
czasownik
 1. shrink **
 2. retire ***   [nieprzechodni]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 3. back away *
 4. recede *
 5. back-pedal , backpedal  
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out

"wycofać" — Słownik kolokacji angielskich

roll back kolokacja
 1. roll czasownik + back particle = wycofać
  Bardzo silna kolokacja

  "But I'm going to roll back the tape to make sure you said yes."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo