ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wycofanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofanie" po polsku

wycofanie

rzeczownik
 1. withdrawal **
 2. recall *
  • wycofanie (wadliwego produktu ze sprzedaży) [COUNTABLE]
   After the recall of this appliance, those remaining are considered collectibles. (Po wycofaniu tego urządzenia, pozostałe jednostki mają wartość kolekcjonerską.)
 3. pullback  
 4. withdrawing
  • wycofanie (gerund)
  • odwołanie, wycofanie (wypowiedzianego słowa, uwagi)
  • wycofanie (produktu z rynku)
  • wycofanie (żołnierzy z jakiegoś miejsca)
 5. recalling
  • wycofanie (wadliwego produktu ze sprzedaży)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [TRANSITIVE]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withhold *
 3. roll back   technical
rzeczownik
 1. retreat **
 2. withdrawal **
  • wycofanie się, rezygnacja (z czegoś) [UNCOUNTABLE]
   The extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned. (Wspomniano o przedłużeniu terminu odstąpienia od umowy z dziesięciu do czternastu dni.)
 3. pull-out , pullout  
 4. crawfishing  
 5. withdrawing
 6. backout
czasownik
 1. scratch **
phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
 3. drop out informal *
 4. walk back something *
 5. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 6. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 7. draw back
 8. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
 9. stand down  
 10. bear back  
czasownik
 1. retreat **
 2. backtrack
 3. bug out
 4. bale out
 5. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in
czasownik
 1. shrink **
 2. retire ***   [INTRANSITIVE]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 3. back away *
 4. recede *
 5. back-pedal , backpedal  
 6. retreat **
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out

Powiązane zwroty — "wycofanie"

phrasal verb
inne
czasownik
rzeczownik

powered by  eTutor logo