"shrink" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shrink" po angielsku

psychiatrist * , także: shrink potocznie

obrazek do "psychiatrist" po polsku
rzeczownik
 1. psychiatra [policzalny]
  The psychiatrist evaluated the mental state of the inmate. (Psychiatra ocenił stan psychiczny więźnia.)
  My psychiatrist is a very good specialist. (Mój psychiatra jest bardzo dobrym specjalistą.)
  Is there a shrink in the room? My friend seems to have a problem. (Czy jest na sali psychiatra? Mój przyjaciel wydaje się mieć problem.)
  My shrink has psychological problems. I can't talk with him. (Mój psychiatra ma problemy psychologiczne. Nie mogę z nim rozmawiać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shrink **

czasownik
Formy nieregularne: past tense (British English)  shrank, past tense (British English)  shrunk, past tense (American English)  shrank, past tense (American English)  shrunk, past participle (British English)  shrunk, past participle (American English)  shrunk, past participle (American English)  shrunken
 1. kurczyć się (np. w praniu, od ciepła) [przechodni/nieprzechodni]
  to become smaller in size
  His pants shrank when he washed them. (Jego spodnie skurczyły się, kiedy je wyprał.)
  Don't wash woollens in a washing machine, because they will shrink. (Nie pierz wełnianych rzeczy w pralce, bo się skurczą.)
  link synonimy: contract, shrink down
 2. zmniejszać się, kurczyć się, maleć [przechodni/nieprzechodni]
  Our band has shrunk almost to nothing. (Nasz zespół zmniejszył się prawie do zera.)
  The tumor on her liver has shrunk. (Guz na jej wątrobie skurczył się.)
  przeciwieństwo: grow
 3. wzdrygać się (przed czymś), wycofywać się [nieprzechodni]
  I shrink from the sight of blood. (Wzdrygam się przed widokiem krwi.)
  She shrank from her task. (Ona wycofała się ze swojego zadania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo