"shrink away" — Słownik kolokacji angielskich

shrink away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychoanalityk daleko
  1. shrink czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But how could any woman look at him without shrinking away?

    Podobne kolokacje: