"shrink rapidly" — Słownik kolokacji angielskich

shrink rapidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychoanalityk szybko
  1. shrink czasownik + rapidly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The number of people on the street was shrinking rapidly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo