PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"move rapidly" — Słownik kolokacji angielskich

move rapidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rusz się szybko
  1. move czasownik + rapidly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The light was blue and moving rapidly toward him along the road.