PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"rise rapidly" — Słownik kolokacji angielskich

rise rapidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrośnij szybko
  1. rise czasownik + rapidly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    You rise rapidly, however, so I think it will not be too much longer in your case.