"rise sharply" — Słownik kolokacji angielskich

rise sharply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrośnij ostro
  1. rise czasownik + sharply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The total cost rose sharply from the 1987 period, when companies spent $91.3 billion to buy each other.