BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sharply criticize" — Słownik kolokacji angielskich

sharply criticize kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro skrytykuj
  1. criticize czasownik + sharply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But private environmental groups sharply criticized the changes when they heard of them.

powered by  eTutor logo