TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wycofywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofywać się" po polsku

wycofywać się

czasownik
 1. withdraw **
  • wycofywać się (z jakiejś organizacji, z brania udziału w czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   Because of the injury, Tom withdrew from the competition. (Z powodu kontuzji Tom wycofał się z zawodów.)
   He didn't stand a chance, so he withdrew from the elections. (On nie miał szans, więc wycofał się z wyborów.)
   He wanted to take part in the manifestation but he had to withdraw. (Chciał wziąć udział w manifestacji, ale musiał się wycofać.)
   link synonim: draw back
  • wycofywać się (ze wspierania czegoś) [nieprzechodni]
   Our sponsors have withdrawn from the project. (Nasi sponsorzy wycofali się z projektu.)
 2. retreat **
 3. shrink **
  • wzdrygać się (przed czymś), wycofywać się [nieprzechodni]
   I shrink from the sight of blood. (Wzdrygam się przed widokiem krwi.)
   She shrank from her task. (Ona wycofała się ze swojego zadania.)
 4. retire ***   [nieprzechodni]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 5. back away *
 6. recede *
 7. back-pedal , backpedal  
phrasal verb
 1. pull back *
  • wycofywać się, hamować
   The army pulled back from the battlefield. (Armia wycofała się z pola bitwy.)
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out
 5. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [przechodni]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
  • wycofać, wycofywać (produkt z rynku) [przechodni]
   Our company is forced to withdraw all faulty products. (Nasza firma jest zmuszona wycofać wszystkie wadliwe produkty.)
   They will have to withdraw the poisonous pills. (Oni będą musieli wycofać trujące pigułki.)
  • wycofywać (żołnierzy z jakiegoś miejsca) [przechodni/nieprzechodni]
   We have to withdraw our soldiers from Afghanistan. (Musimy wycofać naszych żołnierzy z Afganistanu.)
   This mission is too dangerous, they have to withdraw the soldiers from this area. (Ta misja jest zbyt niebezpieczna, oni muszą wycofać żołnierzy z tego obszaru.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [przechodni]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withhold *
 3. roll back   termin techniczny
 4. scratch **
phrasal verb
 1. walk away **
 2. pull out **
 3. drop out potocznie *
 4. walk back something *
 5. back off *
 6. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 7. opt out
  • wypisać się (np. z listy mailingowej), wycofać się (z uczestnictwa w czymś)
   You have the right to opt out if you want to. (Masz prawo się wycofać jeśli chcesz.)
   I have opted out of their mailing list, yet they still send me their offers. (Wypisałem się z ich listy mailingowej, ale oni wciąż wysyłają mi swoje oferty.)
 8. draw back
 9. step off something
 10. stand down  
 11. bear back  
 12. bale out
czasownik
 1. backtrack
 2. bug out
 3. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in

"wycofywać się" — Słownik kolokacji angielskich

bow out kolokacja
 1. bow czasownik + out particle = wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
  Bardzo silna kolokacja

  You can buy in or bow out at your own level.

  Podobne kolokacje:
back down kolokacja
 1. back czasownik + down particle = wycofywać się, ustąpić, dać za wygraną
  Bardzo silna kolokacja

  "Then why should she back down, instead of going on to the top?"

  Podobne kolokacje:
back away kolokacja
 1. back czasownik + away przysłówek = cofać się, wycofywać się
  Bardzo silna kolokacja

  He backed away, turned and went out after the others.

want out kolokacja
 1. want czasownik + out particle = nie chcieć brać udziału (w czymś), wycofywać się (z czegoś)
  Silna kolokacja

  In any case, they are on the government's list and the government wants them out.

  Podobne kolokacje:
fall back kolokacja
 1. fall czasownik + back particle = wycofywać się
  Silna kolokacja

  He made an to raise his head, but then let it fall back like a weight against the man's chest.

  Podobne kolokacje: