TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stchórzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stchórzyć" po polsku

stchórzyć

czasownik
 1. chicken *** , chicken out
  • stchórzyć, wystraszyć się
   I'll go there with you but promise me you won't chicken out. (Pójdę tam z tobą, ale obiecaj mi, że nie stchórzysz.)
   He wanted to touch the lion but then he chickened out. (Chciał dotknąć lwa, ale potem się wystraszył.)
   link synonim: wuss out
 2. funk
 3. bottle it
 4. becoward   dawne użycie
 5. bone out   slang
  Sorry I boned out. I was really afraid. (Przepraszam, że stchórzyłam. Naprawdę się bałam.)
phrasal verb
 1. wimp out  
  I was going to do a parachute jump but I wimped out at the last minute. (Miałem zamiar skoczyć ze spadochronem, ale stchórzyłem w ostatniej chwili.)
 2. rank out  
 3. wimp out of something
 4. punk out   slang
idiom
 1. show the white feather  
 2. wuss out , puss out wulgarnie  
  link synonim: chicken out
 3. get cold feet potocznie , have cold feet potocznie
  • przestraszyć się, stchórzyć
   She got cold feet before the wedding. (Ona stchórzyła przed ślubem.)
   Right before signing the deal, the investor got cold feet. (Tuż przed podpisaniem umowy, inwestor stchórzył.)
 4. lose one's bottle
  • wymięknąć, stchórzyć, wydygać się slang
   Remember - you can't lose your bottle, no matter what happens. (Pamiętaj - nie możesz wymięknąć, nieważne co się stanie.)
   He was about to jump but he lost his bottle. (Już miał skoczyć, ale wydygał się.)

Powiązane zwroty — "stchórzyć"

przymiotnik
rzeczownik
tchórz = coward +19 znaczeń
tchórzostwo = cowardice , także: cowardness przestarzale +7 znaczeń
idiom
Zobacz także: tchórzliwie

"stchórzyć" — Słownik kolokacji angielskich

rank out kolokacja
 1. rank czasownik + out przyimek = stchórzyć
  Silna kolokacja

  The magazine ranked the school 281st in 2008 out of 316 schools.

  Podobne kolokacje: