ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tchórzliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tchórzliwy" po polsku

tchórzliwy

przymiotnik
 1. yellow , potocznie *** , yellow-bellied potocznie  
  Don't be so yellow, there's nothing to be scared of here. (Nie bądź taki tchórzliwy, tutaj nie ma się czego bać.)
  My dog is very yellow-bellied, he never barks at strangers. (Mój pies jest bardzo tchórzliwy, nigdy nie szczeka na obcych.)
 2. cowardly  
  Your cowardly behaviour disappointed me. (Twoje tchórzliwe zachowanie rozczarowało mnie.)
 3. milky *
 4. craven   oficjalnie
 5. gutless
 6. chicken ***   potocznie
  Don't be so chicken, my dog won't bite you. (Nie bądź taki tchórzliwy, mój pies cię nie ugryzie.)
  My son is so chicken, he's afraid of everything. (Mój syn jest taki tchórzliwy, wszystkiego się boi.)
 7. chicken-hearted
 8. uncourageous  
 9. chicken-livered
 10. pigeon-hearted
 11. faint-hearted , także: fainthearted
 12. sooky Australian English potocznie
 13. lily-livered
 14. dickless American English slang
 15. chickenshit
 16. retromingent   slang

Powiązane zwroty — "tchórzliwy"

rzeczownik
idiom
czasownik
stchórzyć = chicken , chicken out +4 znaczenia
phrasal verb
stchórzyć = wimp out +3 znaczenia

powered by  eTutor logo