"wystraszyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystraszyć się" po polsku — Słownik angielsko-polski

wystraszyć się

czasownik
 1. chicken *** , chicken out
  • stchórzyć, wystraszyć się
   I'll go there with you but promise me you won't chicken out. (Pójdę tam z tobą, ale obiecaj mi, że nie stchórzysz.)
   He wanted to touch the lion but then he chickened out. (Chciał dotknąć lwa, ale potem się wystraszył.)
   link synonim: wuss out
 2. get a scare
 3. be running scared
idiom
 1. run scared
  • spanikować, wystraszyć się
   He ran scared and forgot the entire poem. (On spanikował i zapomniał cały wiersz.)
   Don't run scared when you will see the audience because they are not going to eat you. (Nie panikuj kiedy zobaczysz widownię, ponieważ cię nie zjedzą.)
 2. go hot and cold
phrasal verb
 1. bottle out
 2. schiz out
czasownik
 1. frighten *  
czasownik
 1. spook somebody   informal
  Don't spook my son; I don't want him to cry again. (Nie wystrasz mojego syna; nie chcę, żeby znowu płakał.)
 2. give somebody a scare
  • przestraszyć kogoś, wystraszyć kogoś
   Don't scream like that! You gave me a scare. (Nie krzycz tak! Przestraszyłeś mnie.)
   A man appeared out of nowhere and gave the girl a scare. (Mężczyzna pojawił się znikąd i wystraszył dziewczynę.)
 3. give somebody the shits Australian English slang  
idiom
 1. make somebody's hair stand on end
 1. frighten somebody out of something

Powiązane zwroty — "wystraszyć się"

rzeczownik
strach = fear +7 znaczeń
czasownik
przymiotnik
straszny = terrible +22 znaczenia
idiom
phrasal verb

"wystraszyć się" — Słownik kolokacji angielskich

run scared kolokacja
 1. run czasownik + scared przymiotnik = spanikować, wystraszyć się
  Zwykła kolokacja

  He could tell that his young partner was running scared.

  Podobne kolokacje: