ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"odchodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odchodzić" po polsku — Słownik angielsko-polski

odchodzić

czasownik
 1. leave *****
 2. quit ***
  • rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
   You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
 3. retire ***
  • opuszczać, odchodzić formal [INTRANSITIVE]
   He retired from Formula One after a serious accident. (On odszedł z Formuły 1 po poważnym wypadku.)
   This actor retired from my favourite TV series after ten years. (Ten aktor po dziesięciu latach odszedł z mojego ulubionego serialu telewizyjnego.)
 4. recede *
 5. depart formal **
 6. break *****
  • odejść, odchodzić (o wodach płodowych) [INTRANSITIVE]
   My water broke! (Wody mi odeszły!)
   Did your water break or did you just pee? (Czy twoje wody odeszły czy właśnie się posikałaś?)
 7. retrocede
phrasal verb
 1. go away **
  • odchodzić
   Go away and leave me alone! (Odejdź i zostaw mnie w spokoju!)
   He went away without a word. (On odszedł bez słowa.)
   I don't want to talk to you, go away! (Nie chcę z tobą rozmawiać, odejdź!)
  • znikać, odchodzić (np. złe emocje)
   I hope that my happiness won't go away tomorrow. (Mam nadzieję, że moje szczęście jutro nie zniknie.)
   Suddenly all my anger went away. (Nagle cały mój gniew odszedł.)
 2. walk away **
  • odejść, odchodzić
   She walked away from him after two years of marriage. (Ona odeszła od niego po dwóch latach małżeństwa.)
   We can fix our relationship. Don't walk away. (Możemy naprawić nasz związek. Nie odchodź.)
 3. head off
  • wyjeżdżać, odchodzić
   I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit. (Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik.)
   We headed off immediately. (Wyruszyliśmy natychmiast.)
 4. peel off
 5. come away with something
idiom
 1. edge away
 2. call it quits
rzeczownik
 1. retroceding
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. pass on *
  • odejść (umrzeć)
   She cried when she heard her brother passed on. (Ona płakała, kiedy usłyszała, że jej brat odszedł.)
   I couldn't believe my friend passed on. (Nie mogłem uwierzyć, że mój przyjaciel odszedł.)
 3. pass away
 4. come off **
 5. run off *
 6. shuffle off
czasownik
 1. divorce ***
  • oddzielić się, odejść [TRANSITIVE]
   He divorced the group and walked the opposite direction. (On oddzielił się od grupy i poszedł w przeciwnym kierunku.)
   Mark decided to divorce his team. (Mark postanowił odejść od swojej drużyny.)
 2. be off **
 3. congee
 4. skiddoo

"odchodzić" — Słownik kolokacji angielskich

go away kolokacja
 1. go czasownik + away przysłówek = odchodzić
  Bardzo silna kolokacja

  He did not go to bed right away, after all.

  Podobne kolokacje:
walk away kolokacja
 1. walk czasownik + away przysłówek = odejść, odchodzić
  Bardzo silna kolokacja

  Once they made the money, then he could walk away.

  Podobne kolokacje:
head off kolokacja
 1. head czasownik + off particle = wyjeżdżać, odchodzić
  Bardzo silna kolokacja

  The police hope to head off problems before they happen.

  Podobne kolokacje:
edge away kolokacja
 1. edge czasownik + away przysłówek = oddalać się, odchodzić, odsuwać się
  Zwykła kolokacja

  Then he edged away to let the ship show itself off.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!