ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"wyjeżdżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjeżdżać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyjeżdżać

czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
 2. desert ***
  • wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [TRANSITIVE]
   We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
   All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
   He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
   link synonim: abandon
 3. depart formal **
 4. go , *****
 5. quit ***
  • opuszczać (jakieś miejsce), wyjeżdżać (skądś) formal [TRANSITIVE]
   I will quit this city as soon as possible. (Wyjadę z tego miasto najszybciej jak to możliwe.)
   He decided to quit the country when he became famous. (Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.)
 6. move out *
 7. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) formal
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
phrasal verb
 1. get out ****
 2. pull out **
 3. go off **
  • opuścić, wyjeżdżać
   I have to go off their house immediately. (Muszę natychmiast opuścić ich dom.)
   We should go off this place as soon as possible. (Powinniśmy opuścić to miejsce najszybciej jak to możliwe.)
 4. go away **
  • wyjeżdżać (np. do jakiegoś miejsca)
   She's gone away for two weeks. (Ona wyjechała na dwa tygodnie.)
   He went away to Greece last week. (On wyjechał do Grecji w zeszłym tygodniu.)
 5. head off
  • wyjeżdżać, odchodzić
   I want to head off to some deserted island and start a life as a hermit. (Chcę wyjechać na jakąś bezludną wyspę i zacząć żyć jako pustelnik.)
   We headed off immediately. (Wyruszyliśmy natychmiast.)
phrasal verb
 1. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 2. roar off
czasownik
 1. ease out
idiom
 1. take one's leave  
 2. get trucking   American English spoken

"wyjeżdżać" — Słownik kolokacji angielskich

pull out kolokacja
 1. pull czasownik + out particle = wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę
  Bardzo silna kolokacja

  We pulled him out and asked what he had found.

  Podobne kolokacje:
head off kolokacja
 1. head czasownik + off particle = wyjeżdżać, odchodzić
  Bardzo silna kolokacja

  The police hope to head off problems before they happen.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!