"wychodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wychodzić" po polsku

wychodzić

czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
 2. look *****
  • wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) [INTRANSITIVE]
   The window was looking at the beach. (Okno wychodziło na plażę.)
   The windows of this old house look into the garden. (Okna tego starego domu wychodzą na ogród.)
 3. exit , **
  • wychodzić (opuścić jakieś miejsce) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She quickly exited the building. (Ona szybko wyszła z budynku.)
   She had to exit the room because she wasn't feeling good. (Musiała opuścić pokój, bo nie czuła się dobrze.)
 4. emerge ***
 5. quit ***
 6. turn your hand to doing something
  • wychodzić, udawać się (np. pieczenie biszkoptu po raz pierwszy)
 7. make tracks
phrasal verb
 1. go out ****
  • wyjść z domu, wychodzić
   "Where's Mike?" "He went out to the shop five minutes ago." ("Gdzie jest Mike?" "Poszedł do sklepu pięć minut temu.")
   I need to help my mother before I can go out. (Muszę pomóc mamie przed wyjściem.)
 2. get out ****
 3. walk out **
  • wyjść, wychodzić
   You could just walk out of here and go home. (Możesz po prostu wyjść stąd i pójść do domu.)
   She quietly walked out of the kitchen when she saw them kissing. (Ona po cichu wyszła z kuchni, kiedy zobaczyła ich całujących się.)
 4. go ahead ***
 5. come out ****
 6. come on *** , także: c'mon informal
  • pojawiać się, wychodzić (np. na scenę)
   Beyoncé came on and the crowd went crazy. (Beyoncé wyszła na scenę i tłum oszalał.)
   My favourite actor came on and I started screaming. (Mój ulubiony aktor wyszedł na scenę i zacząłem krzyczeć.)
 7. push along
 8. give onto something , give on to something
idiom
 1. sling one's hook
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. head out *
 3. peek out
 4. come off **
czasownik
 1. be off **
 2. blow through
 3. egress
 4. congee

Powiązane zwroty — "wychodzić"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
wyjście = exit +3 znaczenia

"wychodzić" — Słownik kolokacji angielskich

go out kolokacja
 1. go czasownik + out particle = wyjść z domu, wychodzić
  Bardzo silna kolokacja

  A lot of parents are not able to stop their child from going out.

  Podobne kolokacje:
push along kolokacja
 1. push czasownik + along przyimek = wychodzić, zabierać się
  Bardzo silna kolokacja

  She pushed further along the wall until the table was beyond Brogg*s reach.

  Podobne kolokacje:
make tracks kolokacja
 1. make czasownik + track rzeczownik = zbierać się, wychodzić (skądś lub od kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  For his very first time on the road, Reed makes nice tracks.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo