KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wydostawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydostawać się" po polsku

wydostawać się

czasownik
 1. emerge ***
  • wyłaniać się, okazywać się, wydostawać się, wychodzić na jaw (o faktach, które wcześniej były trudne do zauważenia) [INTRANSITIVE]
   The problem was emerging from our long discussions. (Problem wyłaniał się z naszych długich dyskusji.)
   I was really surprised when the truth emerged. (Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy prawda wyszła na jaw.)
  • wychodzić, wydostawać się (np. z kłopotów) [INTRANSITIVE]
   He emerged out of the accident without a scratch. (On wyszedł z wypadku bez szwanku.)
 2. issue *****
  • wydostawać się, dobiegać (np. o głosie) [TRANSITIVE]
   A terrible scream issued from the room. (Z pokoju wydostał się okropny wrzask.)
   While my mother was baking a cake, sweet smell was issuing from the kitchen. (Podczas gdy moja mama piekła ciasto, słodki zapach wydostawał się z kuchni.)
phrasal verb
 1. get out ****
  • wygarniać, wydostawać się
   Can you get out of that hole or should I call for help? (Dasz radę wydostać się z tej dziury, czy mam wezwać pomoc?)
   How are we going to get out of here? (Jak się stąd wydostaniemy?)
idiom
 1. get off the hook
  • wydostawać się, wyrywać się
phrasal verb
 1. get away **  
  The women and children have got to get away from Syria. (Kobiety i dzieci muszą uciekać z Syrii.)
  The thief got away. (Złodziej wyrwał się.)
czasownik
 1. extract **
  • wyciągać, wyduszać (np. informację) [TRANSITIVE]
   She extracted this information out of me. (Ona wyciągnęła ze mnie tę informację.)
   Don't extract this from me, it's a secret. (Nie wyciągaj tego ze mnie, to tajemnica.)
czasownik
 1. escape ***

powered by  eTutor logo