"come through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come through" po angielsku

come through **

phrasal verb
 1. nadchodzić (o wiadomości)
  The news of his death came through in the morning. (Wiadomość o jego śmierci nadeszła o poranku.)
 2. dojść do skutku, ukonstytuować się
  Our plan has to come through! (Nasz plan musi dojść do skutku!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wychodzić cało z czegoś
  I came through the accident. (Wyszedłem cało z wypadku.)
  She didn't come through the earthquake. (Ona nie wyszła cało z trzęsienia ziemi.)
  link synonim: survive

"come through" — Słownik kolokacji angielskich

come through kolokacja
 1. come czasownik + through przysłówek = nadchodzić (o wiadomości)
  Bardzo silna kolokacja

  I'll tell the front that your calls can come through.

 2. come czasownik + through przyimek = nadchodzić (o wiadomości)
  Bardzo silna kolokacja

  True, I am coming into the case through the back door.

  Podobne kolokacje: