"uchodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uchodzić" po polsku — Słownik angielsko-polski

uchodzić

czasownik
 1. escape ***
  • umykać, uchodzić (np. uwadze, pamięci) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The date of the meeting escaped my notice. (Data spotkania umknęła mojej uwadze.)
   Her errors escaped his notice. (Jej błędy uszły jego uwadze.)
 2. slink  
 3. disembogue , także: disembogue itself
 4. debouch
phrasal verb
 1. come across *

Powiązane zwroty — "uchodzić"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +4 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
odchodzić = quit +3 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
inne
idiom