TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"come out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come out" po angielsku

come out ****

phrasal verb
 1. schodzić (np. o plamie)
  These chocolate stains won't come out. (Te plamy od czekolady nie chcą zejść.)
  Thanks to this washing powder, all stains will come out! (Dzięki temu proszkowi, wszystkie plamy zejdą!)
 2. wychodzić na jaw, wymsknąć się, wypsnąć się
  The truth came out only after the fact. (Prawda wyszła na jaw dopiero po fakcie.)
  Didn't you know that the truth will always come out? (Nie wiedziałeś, że prawda zawsze wyjdzie na jaw?)
 3. wyjść (o zdjęciu, na zdjęciu)
  Your photograph came out really pretty! (Twoje zdjęcie wyszło naprawdę ładnie!)
  Your sister came out really good in this photo. (Twoja siostra naprawdę dobrze wyszła na tym zdjęciu.)
 4. ukazywać się (w druku)
  This book came out two years ago. (Ta książka ukazała się w druku dwa lata temu.)
  Emily Dickinson's poems didn't come out while she was alive. (Wiersze Emily Dickinson nie ukazały się w druku za jej życia.)
 5. okazać się
  He came out to be a bad person. (On okazał się być złą osobą.)
  It came out to be a good idea. (To okazało się być dobrym pomysłem.)
  zobacz także: come out as
 6. wyjść, brzmieć (np. źle)
  This came out wrong. (To zabrzmiało źle.)
  Your words came out dirty. (Twoje słowa zabrzmiały sprośnie.)
 7. wychodzić (z czegoś w określony sposób)
  He came out of that accident without a scratch. (On wyszedł z tego wypadku bez szwanku.)
  You always manage to come out of troubles untouched. (Zawsze ci się udaje wyjść nietkniętym z kłopotów.)
 8. wychodzić (np. o zębie)  AmE
  The baby's crying because its teeth are coming out. (Dziecko płacze, ponieważ wychodzą mu ząbki.)
  My left wisdom tooth is coming out. (Wychodzi mi lewy ząb mądrości.)
  link synonim: come off
 9. wychodzić, pojawiać się (np. o słońcu, gwiazdach)
  The sun came out at 5 a.m. (Słońce wyszło o piątej rano.)
  Look, the stars came out! (Patrz, pojawiły się gwiazdy!)
  zobacz także: emerge
 10. rozkwitać (o kwiatach)
  The flowers in my garden are finally coming out. (Kwiaty w moim ogrodzie nareszcie rozkwitają.)
  My tulips finally came out. (Moje tulipany w końcu rozkwitły.)
 11. wyjawiać, że jest się homoseksualistą
  Jack came out to his parents long time ago. (Jack już dawno wyjawił rodzicom, że jest homoseksualistą.)
  She was not ready to come out publicly. (Ona nie była gotowa, aby publicznie wyjawić, że jest homoseksualistką.)
 12. debiutować (w wyższych sferach)
  She came out wearing a Prada dress. (Ona debiutowała w wyższych sferach mając na sobie suknię Prady.)
  My daughters will come out at the ball in front of the king. (Moje córki zadebiutują na balu przed królem.)
 13. występować, strajkować  BrE potocznie
  The nurses came out demanding higher pay. (Pielęgniarki zastrajkowały domagając się wyższych płac.)
  The miners want to come out next week. (Górnicy chcą zastrajkować w przyszłym tygodniu.)
 14. wychodzić (np. spotkać się z kimś, na miasto)  BrE

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyjawić przed kimś, że jest się homoseksualistą
  My best friend came out to me yesterday. (Mój najlepszy przyjaciel wyjawił przede mną wczoraj, że jest homoseksualistą.)
  I finally decided to come out to my parents and see their reaction. (W końcu zdecydowałem się wyjawić przed moimi rodzicami, że jestem homoseksualistą i zobaczyć ich reakcję.)

"come out" — Słownik kolokacji angielskich

come out kolokacja
 1. come czasownik + out particle = schodzić (np. o plamie)
  Bardzo silna kolokacja

  Came out after us, and set off the same way you took.

  Podobne kolokacje: